LATIHAN INDUSTRI MERUPAKAN SALAH SATU KURSUS WAJIB KEPADA SEMUA PELAJAR KEJURUTERAAN KIMIA. ANTARA OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI INI TERMASUKLAH; MENGHUBUNGKAN LATIHAN TEORI YANG DITERIMA DI UNIVERSITI DENGAN LATIHAN PRAKTIKAL DI INDUSTRI, MEMBERI PENDEDAHAN AWAL MENGENAI TUGAS-TUGAS YANG DILAKSANAKAN DI INDUSTRI, MEMBINA JARINGAN DI ANTARA INDUSTRI DENGAN UNIVERSITI, MEMPERKENALKAN BAKAL GRADUAN DENGAN BIDANG-BIDANG PEKERJAAN DAN PENGKHUSUSAN MAJIKAN, MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MENDAPATKAN LATIHAN DALAM SITUASI KERJA YANG SEBENAR DAN MEMPRAKTIKKAN TEORI-TEORI YANG TELAH DIPELAJARI SEMASA KULIAH, MENINGKATKAN KEYAKINAN DIRI DAN MEMAHAMI AKAN KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB JURUTERA PROFESIONAL DALAM SITUASI SEBENAR.
Skill Level: Beginner