TUJUAN KURSUS INI ADALAH UNTUK MEMBERI PENGETAHUAN LANJUTAN KEJURUTERAAN KESELAMATAN PROSES. PELAJAR AKAN MEMPELAJARI TEKNIK-TEKNIK LANJUTAN SEPERTI ANALISA PENYEBAB KEMALANGAN, PRINSIP ANALISIS FAKTOR KEMANUSIAAN, KEJURUTERAAN KESELAMATAN SISTEM, PERMODELAN BAHAYA-BAHAYA UTAMA BERBANTUKAN KOMPUTER. SEBAGAI TAMBAHAN, PELAJAR JUGA AKAN MEMPELAJARI TEKNIK ANALISIS RISIKO KUANTITATIF LANJUTAN DAN JUGA TEKNIK-TEKNIK MENGAPLIKASIKAN KONSEP LEBIH SELAMAT TERWUJUD (INHERENT SAFER) DALAM MEREKA BENTUK SESEBUAH LOJI KIMIA. KURSUS INI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGAJURUTERA DAN DIPERLUKAN UNTUK PENGIKTIRAFAN IJAZAH KEJURUTERAAN KIMIA OLEH LEMBAGA JURUTERA.
Skill Level: Beginner