FAKTOR KEMANUSIAAN, FIZIKAL DAN EMOSI. PENELITIAN TERHADAP DERIA MANUSIA YANG TERKESAN DARI RUANG, BENTUK, WARNA, CAHAYA, BUNYI DAN PERGERAKKAN. KAJIAN EKOLOGI MANUSIA DAN PENGGUNAAN PERALATAN, PRODUK DAN KESAN KEPADA SIKAP DAN ALAM PERSEKITARAN.
Skill Level: Beginner