DALAM KURSUS INI, TUMPUAN PEMBELAJARAN LEBIH KEPADA PENYELIDIKAN. PARA PELAJAR DIWAJIBKAN UNTUK MENYEDIAKAN CADANGAN TAJUK PENYELIDIKAN DAN TAJUK TERSEBUT MESTILAH BERKAITAN DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN MASING-MASING. PENYELIA IAITU PENASIHAT YANG TERDIRI DARI KALANGAN PENSYARAH YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG PENYELIDIKAN AKAN MENGAWASI PERKEMBANGAN PENYELIDIKAN SECARA BERTERUSAN SEPANJANG SEMESTER IAITU MELALUI SESI PERBINCANGAN DAN PEMBENTANGAN. MARKAH AKAN DINILAI UNTUK KEMAJUAN SECARA KUMULATIF, USAHA DAN HASIL. HASIL DAPATAN KAJIAN DARI PENYELIDIKAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK PROJEK REKABENTUK 2 (REKABENTUK PERINDUSTRIAN).
Skill Level: Beginner