KURSUS INI MEMFOKUSKAN KEPADA PENCIPTAAN KARYA SENI. IA MEMBERI PENEKANAN KEPADA KEMAHIRAN PEMERHATIAN, PENTERJEMAHAN VISUAL YANG BERKUALITI DALAM PROSES PEMBINAAN IDEA SERTA MEMBERI PENGALAMAN ASAS DALAM MENGHASILKAN KARYA BERDASARKAN KEFAHAMAN ELEMEN DAN PRINSIP SENI DAN REKA BENTUK. PELAJAR JUGA DIBERI PELUANG UNTUK MELAKUKAN EKSPLORASI PELBAGAI JENIS MEDIA DAN EKPERIMENTASI DENGAN TEKNIK- TEKNIK YANG BERBEZA DALAM AKTIVITI STUDIO.
Skill Level: Beginner