KURSUS INI ADALAH PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK INTERAKTIF. PELAJAR DIPERKENALKAN KEPADA ISU-ISU YANG MELIBATKAN PERSEKITARAN, BENTUK, TEKNIK DAN KONSEP DALAM MEDIA INTERAKTIF. KURSUS MEMBERI PENEKANAN KEPADA TEKNOLOGI LAMAN SESAWANG DI MANA KONSEP INTEGRASI, ACARA, KANDUNGAN AKAN DITERAPKAN DALAM PROJEK BERBENTUK LAMAN SESAWANG DAN PROTOTAIP DIGITAL. KURSUS JUGA MENEROKA PERANAN PEREKA DALAM BIDANG PROSES PEMBELAJARAN/PENYESUAIAN REKA BENTUK INTERAKTIF, MENERUSI PERISIAN TERBARU, PRAKTIS YANG BAIK DAN PENGATURCARAAN. STRATEGI-STRATEGI UNTUK MENINGKATAKAN KEMAHIRAN ASAS, MENJANA IDEA, PROTOTAIP, PEMBENTANGAN DAN KOLOBRASI ADALAH DI ANTARA KOMPONEN-KOMPONEN YANG DIMUATKAN DALAM KURSUS INI.
Skill Level: Beginner