KURSUS INI MEMBERI PENDEDAHAN BEKERJA DI STUDIO ATAU BADAN-BADAN KESENIAN PROFESIONAL MAHUPUN INDUSTRI/KERAJAAN/KOMUNITI. PELAJAR PERLU MENGEMUKAKAN KERTAS CADANGAN, MEMOHON DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARIPADA UNIVERSITI DAN TEMPAT LATIHAN SEBELUM SEMESTER BERKENAAN BERMULA. SELAIN DARIPADA MENJALANKAN LATIHAN AMALI, PELAJAR-PELAJAR JUGA WAJIB MENGEMUKAKAN LAPORAN BERTULIS SERTA JURNAL DI SAMPING MEMPERKEMBANGKAN PORTFOLIO. KURSUS INI MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR MENGALAMI KEADAAN SEBENAR KERJA-KERJA HARIAN DI INSTITUSI BERKENAAN TERMASUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN.
Skill Level: Beginner