KURSUS INI MENUMPU KEPADA KAEDAH LENGKAP PENULISAN SKRIP BERMULA DARIPADA CETUSAN IDEA, PROSES PERKEMBANGAN HINGGA KEPADA SKRIP UNTUK DRAMA PENTAS. PERKARA YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI WATAK, PERWATAKAN, PLOT, KONFLIK, STRUKTUR DAN DIALOG.
Skill Level: Beginner