KURSUS INI MENINJAU ASPEK TEORI DAN AMALI ASAS SINOGRAFI YANG DIBAHAGIKAN KEPADA TIGA BAHAGIAN IAITU TEORI, LUKISAN TEKNIKAL DAN REKABENTUK DALAM SINOGRAFI. BAHAGIAN TEORI AKAN MENYENTUH KONSEP ASAS SINOGRAFI, ELEMEN-ELEMEN SINOGRAFI, ANALISIS DRAMATIK, VISUAL SEBUAH PERSEMBAHAN PILIHAN MENGIKUT KEPERLUAN DAN TEORI SINOGRAFI. KESEMUA MAKLUMAT INI AKAN DITERJEMAHKAN KE DALAM SEBUAH PERSEMBAHAN. PELAJAR AKAN DIDEDAHKAN ASAS LUKISAN TEKNIKAL (AUTOCAD) UNTUK MEMBOLEHKAN MEREKA MELUKIS PELAN DATAR DAN ELEVATION. PELAJAR JUGA AKAN DIPERKENALKAN KEPADA FUNGSI KOSTUM, PROP, TATARIAS, TATABUSANA, SOLEKAN PENTAS SERTA KESAN KHAS.
Skill Level: Beginner