PADA AKHIR KURSUS INI, PELAJAR DAPAT:

1. MENGAPLIKASIKAN RUMUS TATABAHASA YANG TEPAT PADA AYAT;
2. MENGGUNAKAN TEKNIK PENULISAN YANG BAIK DALAM PENULISAN PELBAGAI JENIS KARANGAN;
DAN
3. MEMBENTANGKAN ISU-ISU SEMASA DAN BIDANG KETATANEGARAAN DENGAN BERDASARKAN CIRI-
CIRI KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI YANG BERKESAN DALAM PENILAIAN LISAN.
Skill Level: Beginner