PADA AKHIR KURSUS INI, PELAJAR DAPAT:

1. MENGAPLIKASI KATA KERJA DENGAN LEBIH LUAS SETELAH BELAJAR KONJUGASI ASAS.
2. MEMBUAT AYAT YANG LEBIH PANJANG DENGAN CARA MENGGABUNGKAN AYAT-AYAT PENDEK DAN FRASA.
3. MEMBACA DAN MENGENAL PASTI TULISAN KANJI DENGAN LEBIH BANYAK.
4. MEMPAMERKAN KEUPAYAAN BERINTERAKSI SECARA BERKESAN DALAM SITUASI BERLAINAN.
5. MENGENAL PASTI ASPEK SOSIOBUDAYA JEPUN SECARA MENDALAM.
Skill Level: Beginner