PADA AKHIR KURSUS INI, PELAJAR DAPAT:

1. MERUMUSKAN ISI PENTING DAN MAKLUMAT TAMBAHAN DALAM TEKS KOMPLEKS DAN MEMBERI RESPON DENGAN TEPAT;
2. MENULIS TEKS KOMPLEKS DAN KOHESIF MENGUNAKAN TATABAHASA DAN LEKSIKAL YANG KOMPLEKS DENGAN TEPAT;
3. MENGIKUTI DAN MEMBERI RESPONS DENGAN LANCAR TENTANG IDEA-IDEA UTAMA SEMASA BERTUTUR PADA TAHAP SEDERHANA TINGGI BERDASARKAN KONTEKS PENGGUNAAN BAHASA; DAN
4. MENYATAKAN PENDAPAT DAN MEMBERI JUSTIFIKASI BERKENAAN TOPIK YANG SPONTAN KEPADA TAHAP KEFASIHAN YANG LEBIH TINGGI.
Skill Level: Beginner