KURSUS INI MEMBERI PENGENALAN KEPADA REKABENTUK SENI BINA DALAMAN BANGUNAN BERSKALA KECIL YANG MENGHUBUNGKAN AKTIVITI DAN KEPERLUAN MANUSIA SERTA KONTEKS TAPAK. KURSUS INI MENEKANKAN HUBUNGAN ELEMEN-ELEMEN DAN PRINSIP-PRINSIP REKA BENTUK, KONSEP, ORGANISASI DAN URUTAN RUANG, ANTROPOMETRIK MANUSIA SERTA PENYELESAIAN MASALAH BERDASARKAN PEMAHAMAN RERUANG SECARA 2D DAN 3D. KURSUS INI MELIBATKAN TURUTAN PROJEK REKA BENTUK DALAMAN SECARA BERSIRI YANG MEMERLUKAN PELAJAR UNTUK MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN MEREKA SERTA MENUNJUKKAN KEFAHAMAN MEREKA AKAN PROSES MEREKABENTUK.
Skill Level: Beginner