KURSUS INI MEMBOLEHKAN PELAJAR MENELITI DAN MENGUPAS ISU-ISU SOSIAL SEMASA DALAM KONTEKS PRAKTIS KERJA SOSIAL. PELAJAR AKAN MENGECAM DAN MENGANALISIS HUBUNGKAIT ISU SOSIAL SEMASA DENGAN PERSEKITARAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KUMPULAN DAN KOMUNITI SECARA MENDALAM. PENGAPLIKASIAN NILAI, ETIKA, TEORI, KAEDAH DAN KEMAHIRAN KERJA SOSIAL YANG DIPELAJARI DI SEPANJANG PENGAJIAN KERJA SOSIAL AKAN DIBINCANGKAN SECARA MENDALAM, KHUSUSNYA DALAM KONTEKS MEMBUAT ASESMEN DAN INTERVENSI SECARA BERKESAN BAGI ISU-ISU SOSIAL BERKAITAN.
Skill Level: Beginner