KURSUS INI MENGUPAS AKAN INTIPATI KEPADA PENDIDIKAN KERJA SOSIAL PROFESIONAL. PENEKANAN DIBERIKAN KEPADA KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA YANG MERUPAKAN ASAS UTAMA DALAM FALSAFAH, RASIONAL MAHUPUN PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN KERJA SOSIAL YANG BERSIFAT KOMPREHENSIF DAN PROFESIONAL. KURSUS INI DAPAT MEMBANTU BAKAL PENDIDIK DALAM BIDANG KERJA SOSIAL UNTUK MELAHIRKAN PEKERJASOSIAL YANG KOMPETEN.
Skill Level: Beginner