KURSUS INI AKAN MEMBERI FOKUS KEPADA ISU-ISU KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM NEGARA DAN GLOBAL. KURSUS INI AKAN MENEKANKAN PENGETAHUAN BERKAITAN POLISI, PROMOSI KESIHATAN, ISU KESIHATAN AWAM GLOBAL. PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM BERKOLABORASI BERSAMA BADAN-BADAN KERAJAAN, NGO DAN PIHAK BERKEPENTINGAN DALAM MENANGANI ISU-ISU KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. KURSUS INI AKAN MEMBERI PERSEDIAAN KEPADA PELAJAR UNTUK MENILAI, MENGANALISIS DAN MENYELESAIKAN ISU-ISU KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN GLOBAL BERDASARKAN PENILAIAN LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMI, KEPERCAYAAN DAN BUDAYA DALAM KEPELBAGAIAN MASYARAKAT LOKAL DAN DUNIA.
Skill Level: Beginner