TUJUAN KURSUS ADALAH MEMBENTUK PENGETAHUAN YANG LEBIH MENDALAM KEPADA ASPEK-ASPEK KAEDAH PENYELIDIKAN YANG BOLEH DIGUNA DI DALAM KONTEKS KERJA SOSIAL.
Skill Level: Beginner