MEMPERKENALKAN BIDANG PSIKOLOGI SOSIAL. KURSUS DIAJAR BERBENTUK PENGENALAN DAN BERTUJUAN MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA KESELURUHAN
TEORI-TEORI ASAS DALAM BIDANG PSIKOLOGI SOSIAL.
Skill Level: Beginner