KURSUS INI MEMPERKENALKAN MATEMATIK YANG DIGUNAKAN DENGAN MELUAS DALAM SUBJEK TERAS KEJURUTERAAN SEPERTI ALGEBRA , KALKULUS, KEBARANGKALIAN DAN STATISTIC. TAJUK-TAJUK MERANGKUMI MATRIKS, POLNOMIALS, PENGGUNAAN DERIVASI, PERKEBEDAAN PERINGKAT PERTAMA, STATISTIK AND APLIKASI STATISTIK.
Skill Level: Beginner