MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR TENTANG QA DI MAKMAL, KESELAMATAN DI MAKMAL, PERISIAN LEMBUT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGURUSAN MAKMAL PERUBATAN SERTA ANALISIS STATISTIK YANG DIGUNAKAN DALAM MAKMAL PERUBATAN.
Skill Level: Beginner