TUJUAN UTAMA MODUL INI ADALAH UNTUK MEMPERKENALKAN KEPADA CALON SENI MENJALANKAN KAJIAN PENYELIDIKAN. UNTUK MENJADI PENYELIDIK YANG BERJAYA, CALON PERLU MAMPU UNTUK MENGURUSKAN MAKMAL PENYELIDIKAN, MENDAPATKAN DAN MENGANALISIS DATA SERTA MENYEBARKAN PENEMUAN PENYELIDIKAN MELALUI PENERBITAN DAN PEMBENTANGAN. SEMASA PENYEDIAAN KERTAS KERJA PENYELIDIKAN, CALON JUGA DIKEHENDAKI UNTUK BEKERJA DENGAN PENYELIA UNTUK MENDAPATKAN KEPAKARAN TEKNIKAL DAN ILMU YANG BERKAITAN DENGAN PROJEK PENYELIDIKAN MEREKA.
Skill Level: Beginner