PELAJAR AKAN MENDAPAT PENERANGAN BERKAITAN PENGHASILAN PRODUK BERASAS BIOMOLEKUL DAN SEL UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN DALAM AMALAN TERAPEUTIK.
Skill Level: Beginner