KURSUS INI MENCAKUPI TEORI-TEORI ASAS FENOMENA PENGANGKUTAN IAITU MOMENTUM, HABA DAN JISIM DAN BAGAIMANA TEORI-TEORI INI DIKEMBANG DAN DIGUNAKAN DALAM AKTIVITI-AKTIVITI HARIAN DALAM BIDANG DINAMIK BENDALIR, PEMINDAHAN HABA DAN PEMINDAHAN JISIM. PEMAHAMAN TEORI-TEORI ASAS INI AMAT PENTING BAGI PENGEMBANGAN PENGETAHUAN UNTUK DIGUNAKAN TERUTAMANYA UNTUK TUJUAN PERMODELAN MATEMATIK DAN SIMULASI. PELAJAR KEMUDIANNYA AKAN MENGHUBUNGKAN KONSEP-KONSEP ASAS FENOMENA PENGANGKUTAN DALAM KURSUS-KURSUS LANJUTAN SERTA LEBIH MENINGKATKAN PEMAHAMAN DI DALAM MAKMAL OPERASI UNIT.
Skill Level: Beginner