KURSUS INI MEMPERKENALKAN PARA PELAJAR KEPADA PRINSIP-PRINSIP MEKANIK KEJURUTERAAN. KANDUNGAN KURSUS TERMASUKLAH DAYA DAN KESEIMBANGAN DAYA, KESEIMBANGAN JASAD TEGAR, PERSAMAAN SISTEM DAYA, PUSAT GRAVITI DAN SENTROID, ANALISA KERANGKA, RASUK DAN KABEL, GESERAN DAN MOMEN. KURSUS INI TIDAK HANYA TERTUMPU KEPADA MENCARI PENYELESAIAN KEPADA MASALAH KEJURUTERAAN SECARA KONSEP TETAPI JUGA AKAN BERORIENTASIKAN KEPADA MASALAH TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN BANGUNAN YANG SEBENAR.
Skill Level: Beginner