PELAJAR MENDAPAT KEMAHIRAN DAN MEMPRAKTISKAN ILMU UKUR BANGUNAN DALAM PENGURUSAN FASILITI DAN ASET BANGUNAN. PELAJAR AKAN MENGHASILKAN SATU KERTAS CADANGAN UNTUK PENGURUSAN ASET DAN FASILITI BANGUNAN SERTA MEMANTAPKAN KAEDAH PEMIKIRAN KRITIKAL MELALUI PENYELESAIAN MASALAH DAN CADANGAN DI TAPAK. SELAIN ITU, PELAJAR DAPAT MENGADAPTASIKAN APLIKASI DIGITAL MENGIKUT KESESUAIAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN SEMASA.
Skill Level: Beginner