KURSUS GABUNGAN TEORI DAN PRAKTIKAL INI DITAWARKAN UNTUK MENYEDIAKAN AHLI-AHLI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES YANG CEKAP DAN BERKEBOLEHAN MENGENDALI DAN MEMANTAU PROSES-PROSES FERMENTASI INDUSTRI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHASILAN BAHAN FARMASEUTIK, BAHAN KIMIA HALUS (FINE CHEMICALS), ENZIM, MAKANAN DAN INGREDIEN MAKANAN, SERTA PRODUK-PRODUK LAIN YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN EKONOMIK YANG DIHASILKAN MELALUI PROSES FERMENTASI MENGGUNAKAN BIOREAKTOR.
Skill Level: Beginner