KURSUS INI MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PARA PELAJAR TENTANG PRINSIP-PRINSIP ASAS UKUR TANAH DAN GEOMATIK YANG MERANGKUMI UKURAN EXPLORATORI, UKUR ARAS, UKUR TRABAS, UKUR THEODOLIT, UKUR KOMPAS DAN UKUR TAKEOMETRI. UKUR KONTUR, PEMBANGUNAN KONTUR, MENENTUKAN ISIPADU UNTUK KERJA MEMOTONG DAN MENAMBAK JUGA AKAN DITERANGKAN DENGAN TERPERINCI. SELAIN ITU, PELAJAR JUGA AKAN DIDEDAHKAN DENGAN ASAS-ASAS SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFIK, KAWALAN DAN PEMANTAUAN KERJA UKUR DAN TEKNOLOGI GIS TERKINI BERKAITAN BIDANG GEOMATIK.
Skill Level: Beginner