KURSUS INI MELATIH PELAJAR MENGANALISIS DAN MENGKRITIK CIRI-CIRI WACANA, UNSUR SEMIOTIK DAN ASPEK LINGUISTIK PELBAGAI TERJEMAHAN MEDIA. PADA AKHIR KURSUS, PELAJAR DAPAT MEMAHAMI AUDIENS MEDIA, ISU PERSEMBAHAN, TERJEMAHAN DARIPADA TEKS KEPADA IMEJ, PEMINDAHAN BUDAYA, KOMUNIKASI ANTARABUDAYA SERTA TEORI-TEORI YANG BERKAITAN UNTUK MENGHASILKAN KERJA AKHIR YANG FUNGSIONAL, EFEKTIF DAN BERKUALITI.
Skill Level: Beginner