PADA AKHIR KURSUS INI, PELAJAR DAPAT:

1. MENGASAH DAN MENGAPLIKASI KEMAHIRAN ASAS DALAM PENULISAN MENGGUNAKAN SISTEM
TRANSKRIPSI (HURUF ROMAN).
2. MEMPAMERKAN KEMAHIRAN MEMBACA FRASA PENDEK YANG MENCUKUPI DALAM TULISAN THAI
BERDASARKAN KEPERLUAN DAN PENGALAMAN HARIAN.
3. MEMBACA DAN MENGANALISIS TEKS MUDAH DALAM SISTEM TRANSKRIPSI (HURUF ROMAN) UNTUK
MEMPEROLEH MAKLUMAT BARU.
4. MEMPAMERKAN KEMAMPUAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM PERBUALAN HARIAN MUDAH.
Skill Level: Beginner