KURSUS INI MEMBERI TUMPUAN KEPADA KOMPONEN INFRASTRUKTUR FIZIKAL YANG MENYOKONG PEMBANGUNAN NEGARA, YANG MERANGKUMI JALAN, SISTEM BEKALAN AIR, SISTEM PERPARITAN, SISTEM PEMBETUNGAN, SISTEM BEKALAN KUASA, SISTEM KOMUNIKASI DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN AWAM YANG BERKAITAN. PELAJAR AKAN DIDEDAHKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP, KOMPONEN DAN PENGETAHUAN UNTUK MEREKA BENTUK SISTEM INFRASTRUKTUR. KURSUS INI JUGA MEMBINCANGKAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUNKAN INFRASTRUKTUR BERKENAAN DENGAN MEMBERIKAN CONTOH SEBENAR PROJEK INFRASTRUKTUR DAN MEGA INFRASTRUKTUR YANG SEDIA ADA DI DALAM DAN DI LUAR NEGARA.
.
Skill Level: Beginner