PELBAGAI ASPEK SAINS DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN, KEJURUTERAAN BANGUNAN SEPERTI PRINSIP SISTEM ELEKTRIK DALAM BANGUNAN, SISTEM PENYAMAN UDARA, PENCEGAH KEBAKARAN, PENGURUSAN KESEIMBANGAN TENAGA, KESELESAAN TERMA, SISTEM TENAGA SURIA PASIF DAN PELBAGAI ASPEK REKABENTUK DAN ANALISIS TENAGA MENGGUNAKAN PERISIAN KOMPUTER DALAM PERMODELAN, SIMULASI DAN SEBAGAINYA..
Skill Level: Beginner