Kurus ini membolehkan pelajar memahami aliran dan perkembangan terkini dalam perkaedahan pengajaran dan pembelajaran (PdP) bahasa serta implikasinya terhadap PdP bahasa Melayu di sekolah menengah, khususnya tingkatan 1, 2 dan 3.

Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang dan melaksanakan pengajaran yang memikat dan berkesan. Selain itu, pelajar dapat mengetahui tindakan susulan selepas PdP bagi mempertingkatkan amalan pedadogi PdP bahasa Melayu.
Skill Level: Beginner