KURSUS INI MEMPERKENALKAN KEPADA PARA PELAJAR TENTANG KONSEP ASAS PENILAIAN YANG MERANGKUMI KONSEP NILAI, ASAS EKONOMI PENILAIAN HARTA TANAH, PRINSIP PENILAIAN DAN PELABURAN SERTA FAKTOR YANG MENGESANI NILAI HARTA TANAH. PENEKANAN ADALAH DIBERIKAN BAGI MEMAHAMI LIMA KAEDAH UTAMA PENILAIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JENIS HARTA TANAH UTAMA DAN JUGA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERUNDANGAN.
Skill Level: Beginner