KURSUS INI ADALAH UNTUK MENDEDAHKAN PARA PELAJAR KEPADA PROFESION PENGURUSAN HARTA YANG MENCAKUPI TOPIK-TOPIK SEPERTI FUNGSI PENGURUSAN HARTA, PASARAN HARTA, EKONOMI PASARAAN SEWAAN DAN UNDANG-UNDANG YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN HARTA. ASPEK KENDALIAN SEPERTI ELEMEN-ELEMEN PAJAKAN, PEMBELIAN DAN PENJUALAN HARTA, PEMASARAN REKOD DAN ORGANISASI PEJABAT SERTA ASPEK-ASPEK SEPERTI TANGGUNGAN PENGHUNI DAN TEKNIK PEMASARAN HARTA TANAH JUGA AKAN DIPERKENALKAN.

Skill Level: Beginner