KURSUS INI MEMPERKENALKAN PARA PELAJAR KEPADA PROSES DAN AMALAN PENGURUSAN BINAAN DAN KEWANGAN DALAM INDUSTRI BINAAN. SECARA ASASNYA, MATA PELAJARAN INI TERBAHAGI KEPADA DUA SEKSYEN UTAMA IAITU (1) ISU-ISU BERKAITAN DENGAN MILIKAN PERNIAGAAN, MATLAMAT FIRMA, SISTEM PEROLEHAN DAN TENDER; (2) PELAJAR TURUT DIDEDAHKAN KEPADA ELEMEN-ELEMEN SISTEM PERAKAUNAN DAN PENYATA KEWANGAN SERTA KEMUDAHAN-KEMUDAHAN PERBANKAN YANG TERSEDIA DI PASARAN.
Skill Level: Beginner