BERTUJUAN MEMBOLEHKAN PELAJAR UNTUK MEMPRAKTISKAN PELBAGAI PRINSIP DAN TEKNIK UKUR BAHAN, EKONOMI, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PROJEK MELALUI PROJEK, SEMINAR DAN KAJIAN KES. KOMUNIKASI SERTA PERSEMBAHAN LISAN DIGALAKKAN DI DALAM KEADAAN FORMAL 'LEMBAGA PENGARAH' SESEBUAH FIRMA DITEKANKAN.
PROJEK-PROJEK YANG DIBERIKAN AKAN BERTERASKAN ASPEK-ASPEK PRA KONTRAK: MERANGKUMI PENYEDIAAN KAJIAN KEMUNGKINAN, KAJIAN PEMASARAN, KAJIAN PENGEKOSAN DAN MEMBUAT SARANAN-SARANAN YANG BERKAITAN. PENDEDAHAN TERHADAP KAEDAH PENGURUSAN KOS SERTA PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN PROJEK JUGA DIKENDALIKAN.
Skill Level: Beginner