KURSUS INI AKAN MENDEDAHKAN PARA PELAJAR KEPADA LIBATSAMA PEMEGANGTARUH DAN PENGURUSAN KOS PROJEK. BAHAGIAN PERTAMA KURSUS INI MEMBERI PENEKANAN KEPADA KAEDAH DAN TEKNIK LIBATSAMA PEMEGANGTARUH. BAHAGIAN KEDUA KURSUS INI MEMBERI PENEKANAN KEPADA PENGANGGARAN PROJEK DAN KAWALAN KOS
Skill Level: Beginner