KURSUS INI MEMPERKENALKAN KAEDAH EKONOMETRIK DAN TEKNIK PERMODELAN YANG KEBIASAANNYA DIGUNAKAN DALAM KAJIAN EMPIRIK DALAM BIDANG EKONOMI. KURSUS INI MEMBERI PERHATIAN KEPADA INTERPRETASI DATA DAN APLIKASI TEKNIK DAN MODEL EKONOMETRIK UNTUK PERAMALAN DAN ANALISIS DASAR.
Skill Level: Beginner