KURSUS INI AKAN MENDEDAHKAN PARA PELAJAR KEPADA SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA,
PERUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PROJEK PEMBINAAN TERMASUK UNDANG-UNDANG
JENAYAH, UNDANG-UNDANG KONTRAK, KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN, UNDANG-UNDANG
BURUH,UNDANG-UNDANG TORT DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN ALTERNATIF.
Skill Level: Beginner