KURSUS INI ADALAH BERKENAAN DENGAN PENGURUSAN SEKTOR AWAM PADA KESELURUHANNYA.
FOKUSNYA ADALAH KEPADA BEBERAPA ISU UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH YANG BESAR
TERHADAP PRESTASI SEKTOR AWAM. ISU-ISU INI ADALAH BERKENAAN DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI, PENGURUSAN PERSONEL DAN SISTEM BELANJAWAN DI DALAM SEKTOR AWAM. PILIHAN-PILIHAN UTAMA DAN KESAN PILIHAN-PILIHAN ITU DALAM MENENTUKAN ISU-ISU DI ATAS AKAN
DIHURAIKAN. PENDEKATAN-PENDEKATAAN BARU, SEPERTI PENSWASTAAN DAN PENGKONTRAKAN DAN
IMPLIKASINYA BAGI SEKTOR AWAM JUGA AKAN DIKAJI.
Skill Level: Beginner