TEORI ORGANISASI DAN PENGURUSAN, EVOLUSI TEORI ORGANISASI DAN PENGURUSAN, TEORI SISTEM DAN KONTINGENSI, MATLAMAT/OBJEKTIF ORGANISASI, STRUKTUR ORGANISASI, SISTEM PSIKOSISIAL-MOTIVASI, INDIVIDU DAN PERKUMPULAN, KEPIMPINAN, PEMBUATAN KEPUTUSAN, PERANCANGAN, KAWALAN, STRATEGI KORPORAT, PEMASARAN, PEMBANGUNAN ORGANISASI, FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL DAN KEGAGALAN.
Skill Level: Beginner