LATIHAN ILMIAH INI TERBUKA KEPADA PELAJAR MAJOR TAHUN AKHIR. APABILA CADANGAN KAJIAN CALON DILULUSKAN DAN SEORANG PENYELIA DILANTIK, CALON DIHARAP DAPAT MENJALANI PENYELIDIKAN SENDIRI. PANJANGNYA TESIS ADALAH TIDAK LEBIH DARIPADA 15,000 PERKATAAN, DISIAPKAN DALAM MASA DUA SEMESTER DAN MEMBAWA 6 UNIT. BORANG PERMOHONAN HENDAKLAH DIISI DAN DIHANTARKAN KEPADA PENGERUSI BAHAGIAN SAINS POLITIK SEMASA CALON BERADA DI TAHUN DUA PENGAJIAN DAN TIGA MINGGU SEBELUM CUTI AKHIR SIDANG.
Skill Level: Beginner