KURSUS INI BERTUJUAN MENINJAU BEBERAPA PENDEKATAN TEORITIS UTAMA YANG DIGUNAKAN OLEH SARJANA SAINS POLITIK DALAM ANALISIS EMPIRIK. TUMPUAN DIBERIKAN PADA BEBERAPA PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG KECIL POLITIK PERBANDINGAN. BAHAGIAN PERTAMA MEMBINCANG BEBERAPA PENDEKATAN TEORITIS YANG CUBA MEMAHAMI FENOMENA POLITIK DARI SEGI ANALISIS SISTEM KENEGARAAN KESELURUHANNYA DAN ORGANISASI-ORGANISASI FORMALNYA. BAHAGIAN KEDUA MEMBINCANG BEBERAPA PENDEKATAN TEORITIS YANG MELIHAT SISTEM KENEGARAAN ITU SEBAGAI KESAN PROSES EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLAKU DALAM SESUATU MASYARAKAT SIVIL. BAHAGIAN KETIGA MEMBINCANG BEBERAPA PENDEKATAN UTAMA YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG KECIL HUBUNGAN ANTARABANGSA DAN PENTADBIRAN AWAM.
Skill Level: Beginner