KURSUS INI AKAN MERANGKUMI ASPEK PENGETAHUAN TEORI DAN ANALISA PRAKTIS. BAHAGIAN PENGETAHUAN TEORI AKAN MENYENTUH KONTEKS KERJA SOSIAL DALAM BIDANG KESIHATAN, PEMBENTUKAN, KEPENTINGAN SERTA FUNGSINYA JUGA AKAN DIPERJELASKAN. BAHAGIAN SETERUSNYA AKAN MENELITI KEPERLUAN BIOPSIKOSOSIAL PENGGUNA KHIDMAT KESIHATAN DAN SETERUSNYA MELIHAT ISU STATUS KESIHATAN DAN PENYAKIT SEBAGAI ISU ASAS KESEJAHTERAAN SOSIAL. UNTUK KOMPONEN PENGANALISAAN PRAKTIS, KURSUS INI AKAN MENELITI KESAN KESIHATAN DAN INTERVENSI PENJAGAAN KESIHATAN. IA JUGA AKAN MENILAI CORAK PERKHIDMATAN ANTARA DISIPLIN DAN KESANNYA KE ATAS PRAKTIS KERJA SOSIAL KESIHATAN DAN SEKALIGUS MENELITI ETIKA PRAKTIS KERJA SOSIAL KESIHATAN.
Skill Level: Beginner