KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI PENDEDAHAN MENGENAI KEPENTINGAN PENGLIBATAN DENGAN
KOMUNITI. PENEKANAN DIBUAT MENGENAI UNSUR-UNSUR MEMPERKASAKAN KOMUNITI AGAR BOLEH
MENGGALAKKAN KESEDARAN HAK DAN TANGGUNGJAWAB KENDIRI SECARA INDIVIDU DAN JUGA KOLEKTIF.
KESEDARAN YANG DIBANGUNKAN DAPAT MEMBANTU KOMUNITI MENGENAL PASTI, MENGELOLA DAN
MEMBANGUNKAN KOMUNITI MENGIKUT KEPERLUAN DAN ISU / PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.
Skill Level: Beginner