PELAJAR KERJA SOSIAL HARUS DIPERKASAKAN DENGAN PENGETAHUAN YANG BERKAITAN DENGANSEKSUALITI MANUSIA TERUTAMA SEKALI APABILA DUNIA SEKARANG SEDANG BERHADAPAN DENGANMASALAH HIV/AIDS DAN JUGA PENYAKITPENYAKIT KELAMIN YANG LAIN. PEKERJA SOSIAL SEBAGAIAGEN PENGUBAH (CHANGE AGENTS) PERLU BERSEDIA UNTUK BERHADAPAN DENGAN INDIVIDU DANKUMPULAN YANG MUNGKIN MEMPUNYAI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN ISU-ISU SEKSUALITIMANUSIA. PEKERJA SOSIAL SEPATUTNYA MEMPUNYAI KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI DENGAN CARAYANG LEBIH YANG LEBIH BERKESAN APABILA MEMBINCANGKAN SEKSUALITI MANUSIA. HANYADENGAN PENGETAHUAN DAN NILAI-NILAI YANG MURNI TENTANG SEKSUALITI MANUSIA BARULAHPEKERJA SOSIAL BOLEH MEMBERI INTERVENSI KERJA SOSIAL YANG BERKESAN KEPADA KLIENNYA.
Skill Level: Beginner