KURSUS INI BERTUJUAN MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA PROSES MENOLONG, PENGURUSAN, PENILAIAN DAN TERMINASI BERASASKAN PENDEKATAN PENYELESAIAN MASALAH (PROBLEM-SOLVING METHOD) DALAM BEKERJA DENGAN INDIVIDU DAN KELUARGA.
Skill Level: Beginner