KURSUS INI DIBENTUK UNTUK MEMBANTU PELAJAR-PELAJAR MEMPEROLEHI PENGETAHUAN ASAS DAN TEORI-TEORI KERJA KUMPULAN SEBAGAI SATU KAEDAH UTAMA INTERFENSI KERJA KUMPULAN. TUMPUAN AKAN DIBERIKAN PADA PERGERTIAN; FALSAFAH ASAS, NILAI DAN PERINSIP PEMBENTUKAN KUMPULAN SEBAGAI SATU CARA MEMBANGUNKAN ALHI-AHLI; KEPADA PROSES PEMBENTUKAN, PERKEMBANGAN DAN DINAMIK KUMPULAN DAN PROSES-PROSES KERJA KUMPULAN.
Skill Level: Beginner