KURSUS INI AKAN MEMBINCANGKAN INTERAKSI ANTARA INSTITUSI SEKOLAH, KELUARGA DAN MASYARAKAT SERTA PENGARUHNYA KEPADA GOLONGAN PELAJAR/REMAJA. GOLONGAN PELAJAR SELAKU REMAJA PERLU MELALUI TAHAP PERKEMBANGAN DAN KEPERLUAN TERTENTU DAN SERINGKALI TERKAIT DENGAN MASALAH-MASALAH SOSIAL TERTENTU. ISU-ISU SEMASA BERKAITAN PELAJAR DI SEKOLAH AKAN DIKUPAS DAN DIBINCANGKAN DENGAN MENDALAM. MODEL-MODEL, JENIS-JENIS PERKHIDMATAN DAN KEMAHIRAN KERJA SOSIAL SEKOLAH TURUT DITEKANKAN BAGI MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMPELAJARI CORAK INTERVENSI YANG BERKESAN APABILA BEKERJA DENGAN GOLONGAN REMAJA DI SEKOLAH.
Skill Level: Beginner