KURSUS INI MEMPERKENALKAN PELAJAR KEPADA MODEL/PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PRAKTIS KERJA KOMUNITI. PENEKANAN JUGA DIBERIKAN KEPADA KEPENTINGAN UNTUK MEMBUAT PENILAIAN TERHADAP KEPERLUAN SESEBUAH KOMUNITI MELALUI PENYEDIAAN PROFIL KOMUNITI SERTA TAHAP DAN PROSES ASAS DALAM PENGENDALIAN KERJA KOMUNITI. PELAJAR JUGA BERPELUANG MEMPELAJARI PELBAGAI PERANAN YANG BOLEH DIMAINKAN SERTA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN NILAI TERTENTU YANG PERLU DIAPLIKASIKAN OLEH PEKERJA KOMUNITI YANG KOMPETEN DALAM PENYALURAN INTERVENSI KEPADA KOMUNITI. ISU-ISU DAN DILEMA YANG DIHADAPI OLEH PEKERJA KOMUNITI JUGA AKAN DIBINCANGKAN.
Skill Level: Beginner